Polityka prywatności

Polityka prywatności Szkółki Pływackiej Aleksandry Urbańczyk

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów korzystających ze strony internetowej Szkółki Pływackiej Aleksandry Urbańczyk.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Szkółka Pływacka Aleksandry Urbańczyk z siedzibą w Łodzi, ul. Kościuszki 45/4, 90-514, NIP: 725-177-67-82. Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować pod adres e-mail: szkolkaplywacka.au@gmail.com

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia świadczenia usług pływackich oraz realizacji zapisów na zajęcia. Ponadto dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności Szkółki Pływackiej Aleksandry Urbańczyk, jednak wyłącznie za zgodą klienta.

Rodzaje danych

Szkółka Pływacka Aleksandry Urbańczyk zbiera następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko kursanta
  • Imię i nazwisko opiekuna
  • Data urodzenia kursanta
  • Numer telefonu opiekuna
  • Adres e-mail opiekuna
  • Informacje o umiejętnościach kursanta.
Ochrona danych

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Udostępnianie danych

Dane osobowe klientów Szkółki Pływackiej Aleksandry Urbańczyk mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa Klientów

Klienci Szkółki Pływackiej Aleksandry Urbańczyk mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zmiany w polityce prywatności

Szkółka Pływacka Aleksandry Urbańczyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności zawsze jest dostępna na stronie internetowej Szkółki Pływackiej Aleksandry Urbańczyk.

Dziękujemy za zaufanie oraz zapewniamy, że dbamy o prywatność naszych klientów.